Do objawów nerwicowych

Do objawów nerwicowych może również doprowadzić działanie na ośrodkowy układ nerwowy wielu czynników różnej natury, a więc toksycznych, zakaźnych i wewnątrzwydzielniczych oraz niedożywienie, awitaminoza, zarobaczenie, częste nieżyty górnych dróg oddechowych, a także upośledzona sprawność narządów zmysłowych (niedosłuch i niedowidzenie). Ogólnie zły stan zdrowia dziecka spowodowany wyżej wymienionymi czynnikami niewątpliwie rzutuje na czyn-, ność • układu nerwowego i wybitnie narusza równowagę procesów nerwowych, a tym samym predysponuje do powstawania nerwic.

Często u dzieci pierwotnym podłożem nerwic bywa organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego spowodowane np. urazem porodowym, urazem mechanicznym czaszki lub przebytą sprawą zapalną mózgu. Uszkodzenie to, nawet niewielkiego stopnia, powoduje gorszą sprawność w tworzeniu się odruchów warunkowych i mniejszą tolerancję na urazy psychiczne.

Obraz kliniczny nerwic dziecięcych zależy w dużej mierze nie tylko od rodzaju uraził psychicznego, ale i od stopnia dojrzałości i wrażliwości ośrodkowego układu nerwowego na te urazy. U dzieci do lat 10 z chwiejną jeszcze korelacją korowo-podkorową dominują w obrazie klinicznym proste reakcje nerwicowe. Reakcje te polegają najczęściej na zaburzeniu sprawności układu ruchowo-wegetatywne go i czynności fizjologicznych oraz z a- burzeniu czynności popędowych. Często więc obserwuje się przy nadmiernej ruchliwości i niepokoju dziecka zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci okresowo upośledzonego łaknienia lub nadmiernej żarłoczności, wymiotów czy sporadycznego zanieczyszczania się kałem ze strony układu oddechowego może występować napadowy, suchy kaszel, chrypka, uczucie duszności lub spastyczne skurcze oskrzeli ze strony układu moczowego – moczenie nocne lub mimowolne popuszczanie moczu w ciągu dnia.

Leave a Reply

Archiwa