Po skończonym zabiegu

Po skończonym zabiegu zabezpiecza się miejsce wkłucia igły, tak jak przy nakłuciu lędźwiowym. Dziecko pozostawia się około 10-15 minut w pozycji pionowej, a następnie dokonuje się szeregu zdjęć radiologicznych w różnych ułożeniach głowy. Po wykonanych zdjęciach dziecko układa się w łóżku, w pozycji na plecach, na materacu, bez poduszki na okres 2-3 dni. Czasem po odmie mogą pojawić się u dziecka lekkie objawy podrażnienia opon i wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (ból głowy, nudności, wymioty, lekka sztywność karku i stany podgorączkowe). Objawy te ustępują samoistnie po kilku dniach, niekiedy jednak trzeba podawać dziecku środki przeciwbólowe.

W wielu klinikach obecnie stosuje się metodę frakcyjną przy wykonywaniu odmy czaszki. Różnica między odmą czaszki opisaną powyżej a odmą frakcyjną polega na tym, że frakcyjną wykonuje się w zakładzie radiologii i powietrze po nakłuciu lędźwiowym w pozycji siedzącej wprowadza się bez uprzedniego upustu płynu mózgowo-rdzeniowego, a zdjęcia radiologiczne robi się seryjnie w czasie wprowadzania poszczególnych porcji powietrza.

Elektroencef alogram (zapis eeg w postaci krzywej) wykonywany za pomocą odpowiedniej aparatury rejestruje czynność bioelektryczną mózgu. Zapis eeg dziecka różni się znacznie obrazem od dorosłego. Różnica ta polega na dużej zmienności czynności bioelektrycznej w zależności od dojrzewania układów enzymatycznych i procesów metabolicznych ośrodkowego układu nerwowego. Mimo dużej indywidualności tego procesu dojrzewania w zapisie eeg dziecka są pewne zjawiska dość charakterystyczne dla tych samych grup wieku: brak rytmizacji i dominowanie czynności wolnej. W pierwszych latach życia czynnością dominującą są fale delta (1-3 cykli/s), które od połowy 2 roku życia zostają wyparte stopniowo przez fale theta (4-7 cykli/s) dominujące aż do 5 roku życia. Rytm alfa (8-12 cykli) jest u dorosłych kryterium prawidłowości, a u dziecka zaczyna dominować dopiero od 5 roku życia i jest wyrazem dojrzałości bioelektrycznej zapisu najwcześniej pojawia się w okolicach potylicznych.

One Response to “Po skończonym zabiegu”

Leave a Reply