Reakcje nerwicowe

Gdy podejrzewa się nerwicę histeryczną, zawsze trzeba brać pod uwagę s y- m u 1 a c j ę, w której zdrowe dziecko świadomie wprowadza dorosłych w błąd.

Rokowanie w zasadzie u dzieci jest dobre. Reakcje nerwicowe, które są spowodowane działaniem niekorzystnych warunków środowiskowych, wraz z ich usunięciem, ustępują same albo łatwo poddają się leczeniu ambulatoryjnemu. W przypadkach objawów nerwicowych powstałych na podłożu organicznym rokowanie jest gorsze. Uderza długotrwałość utrzymywania się poszczególnych objawów i ich natężenie oraz ich zaostrzanie się pod wpływem błahych bodźców reaktywnych.

Leczenie. Warunkiem poprawy w nerwicach jest usunięcie czynników trau- matyzujących dziecko. Czasami przy błędach wychowawczych wystarczy psy-choterapia rodziców. Szczególnie jest to> konieczne w nerwicy histerycznej, w której rodzice nadmierną opieką i czułością utrwalają w dziecku mechanizm ucieczki w chorobę. Niekiedy jednak trzeba dziecku zmienić środowisko, w którym doznaje ono urazów psychicznych (szkoła, klasa, dom). W przypadkach ciężkich nerwic dziecko musi być leczone w warunkach szpitalnych w oddziałach psychiatrii dziecięcej, a następnie umieszczone na dłuższy okres czasu w sanatorium dla dzieci nerwicowych. Z leków farmakologicznych stosuje się trankwilizatory lub neuroleptyki.

One Response to “Reakcje nerwicowe”

Leave a Reply