Rozległe wylewy śródczaszkowe

Rozległe wylewy śródczaszkowe przy nieprawidłowym porodzie mogą spowodować spastyczny niedowład czterech kończyn (tetraplegia spastica) i wtedy trudno odróżnić go od wrodzonych porażeń mózgowych powstałych w okresie życia płodowego. W niedowładach porodowych częściej jednak widuje się ich asymetrię, jak też częściej są upośledzone kończyny dolne niż górne.

Rokowanie zawsze zależy od stopnia niedowładu. Przypadki lżejsze rokują dobrze przy wcześnie rozpoczętym leczeniu usprawniającym lub zastosowaniu zabiegów chirurgicznych-korekcyjnych.

One Response to “Rozległe wylewy śródczaszkowe”

Leave a Reply