SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE

Stan naczyń krwionośnych zależy w znacznym stopniu od innych elementów układu hemostatycznego, to jest od liczby płytek krwi i poziomu niektórych osoczowych czynników krzepnięcia. W każdej prawie skazie osoczowej i płytkowej mogą wystąpić objawy uszkodzenia naczyń, dlatego też ścisłe wyodrębnienie skaz krwotocznych naczyniowych jest niemożliwe.

Przepuszczalność ścian naczyń Avłosowatych jest uwarunkowana zdolnością polimeryzacji lub depolimeryzacji mukopolisacharydów oraz prawidłową syntezą kwasu hialuronowego, do której niezbędny jest kwas askorbinowy i sole wapnia. Zarówno mukopolisacharydy, jak i ‚kwas hialuronowy wchodzą w skład istoty wiążącej komórki śródhtonkowe. Uszkodzenie istoty wiążącej komórki śródbłon- kowe wyraża się łamliwością i przepuszczalnością naczyń.

One Response to “SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE”

Leave a Reply