W czasie nakłucia lędźwiowego

W czasie nakłucia lędźwiowego powinno się również wykonać próbęOuec- kenstedta. Badanie to polega na obserwowaniu ciśnienia płynu podczas ucisku na żyły szyjne przez 10 s.- W warunkach prawidłowych ciśnienie to szybko narasta (płyn wypływa z kanału strumieniem) i szybko opada po zwolnieniu ucisku żył. Jeżeli ucisk żył nie powoduje wzrostu ciśnienia płynu, świadczy to o istnieniu przeszkody (zablokowaniu) przestrzeni podpajęczynówkowej (Ouec- kenstedt patologiczny). Po wykonaniu nakłucia lędźwiowego igłę usuwa się z kanału kręgowego po uprzednim włożeniu przetyczki. Miejsce wkłucia jodynuje się i osłania jałowym opatrunkiem, który przymocowuje się przylepcem. Dziecko układa się na wznak z głową ułożoną nisko w łóżeczku na okres co najmniej 24 godzin.

Nakłucie pod potyliczne u dzieci wykonuje się tylko wtedy, gdy z jakichkolwiek względów nie można wykonać nakłucia lędźwiowego. Pizy nakłuciu podpotylicznym bowiem istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia rdzenia przedłużonego i nawet porażenia oddechu.

Leave a Reply

Archiwa