Wady rozwojowe w zakresie ośrodkowego układu nerwowego

Wady rozwojowe w zakresie ośrodkowego układu nerwowego mogą dotyczyć zarówno pokrywy kostnej (czaszki i kręgosłupa), jak też samej tkanki mózgowej’ i rdzeniowej. Spośród tych wad omówione zostaną tylko najczęściej spotykane:

Niedorozwój czaszki (acrania) łączy się zazwyczaj z brakiem półkul mózgowych (anencephalia). Mimo dobrze zazwyczaj wykształconych jąder podstawy i pnia mózgu płód nie jest zdolny do życia poza łonem matki.

W tym samym okresie ciąży (3-11 tydzień) mogą powstać s-zczeliny kostne wr obrębie czaszki i kręgosłupa (craniorachischisis), przez które wypu- klają się często zawartości czaszki lub kręgosłupa, tworząc różnej wielkości miękkie guzy, zwane przepuklinami mózgowymi czy rdzeniowymi. Przepukliny te mogą zawierać wyłącznie opony i płyn mózgowo-rdzeniowy i zwą się wtedy przepuklinami oponowymi (meningocoele). Jeśli oprócz opon przez .szczelinę kostną wypukła się tkanka mózgowa czy rdzeniowa, tworzą się przepukliny o p o n o w o – m ó z g o w e lub o p o n o w o – r d z e- n i o w e (meningoencephalocoele seu meningomyelocoele).

Leave a Reply

Archiwa