ZABURZENIA METABOLIZMU BARWNIKÓW PORFIRIĘ

Porfirię są wrodzonymi zaburzeniami przemiany porfiryn — związków pośrednich w syntezie hemu (schemat XVII). W zależności od lokalizacji układowej zaburzenia te można podzielić na porfirię erytropoetyczne i wątrobowe. Do pierwszych zaliczamy wrodzoną porfirię erytropoetyczną i protóporfirię erytro- poetyczną, natomiast ostra napadowa porfiria i protokoproporfirią zaliczane są do porfirii wątrobowych.

Leave a Reply